Specialiserad forskning

Vid Onkologens Forskningslaboratorium bedrivs olika forskningsprojekt som rör nya lovande behandlingar. Institutionen har ett flertal doktorander som alla bedriver egna forskningsprojekt. Dessa är främst fokuserade på uppslag gällande bröst-, prostata- och njurcancer.